Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy strony internetowej www, funkcjonującej pod adresem www.gattinimoon.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: gattinimoon.pl

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@gattinimoon.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

Obsługa zapytań przez formularz

Prezentacja oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Wprowadzone dane osobowe są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Home.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

5. Informacje w formularzach

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji – kontaktu handlowego. Kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Copyright © 2022 Gattinimoon.pl